ATELIÉR SAKT - údržba a výsadba zelene
Mgr. Jozef Nehaj - Atelier S.A.K.T.
Átriová 30, 91701 Trnava
tel.: +421 905 806 132
+ 421 911 806 132
e-mail: atr300@gmail.com

Rekultivácia trávnika v rámci humanizácie sídliska A. Kubinu pre mesto Trnava

Založenie trávnika výsevom u súkromného zákaznika

Založenie trávnika výsevom u súkromného zákaznika

Kosba komunálnej zelene pre mesto Trnava

Kosba komunálnej zelene pre mesto Trnava

Údržba zelene pre Lidström Trnava

Údržba zelene pre Lidström Trnava

Orezy a výruby stromov - Kalvária Trnava

Orezy a výruby stromov - Kalvária Trnava

Zber lístia strojom

Zber lístia strojom

Hrabanie lístia

Hrabanie lístia

Kosba cvičného ihriska pre dorast Spartaku Trnava

Kosba cvičného ihriska pre dorast Spartaku Trnava

Realizácia projektu záhrady pre súkromného zákaznika

Realizácia projektu záhrady pre súkromného zákaznika

Realizácia projektu záhrady

Realizácia projektu záhrady

Realizácia projektu záhrady

Realizácia projektu záhrady

Nákladná doprava do 2,5 tony

Nákladná doprava do 2,5 tony